[akkordslider id=’2′]

.
Toto je částečně, obsahově zachovaná původní webová stránka Taneční školy Harmonie, jako nostalgická vzpomínka na její 13. leté fungování od roku 1998 až do roku 2011.
Pro taneční školu, stejně jako pro každou jinou školu platí, že je pouze tak úspěšná, jak úspěšní jsou její studenti. Za tuto dobu bylo 8 studentů přijato na taneční konzervatoře.
 

Kontaktovat nás můžete na tel. čísle: 604 323 306 či na emailu: info@artedance.cz
Další nabízené služby naleznete na www.artedance.czwww.etikart.cz
Na setkání s Vámi se těší Eva Jungmanová

 

Taneční škola Harmonie

Taneční škola „Harmonie“ je soukromá škola, která byla založena Evou Jungmanovou v listopadu roku 1998 s perspektivou podporovat a kultivovat přirozené pohybové schopnosti žáků a studentů, především dětí ve věku základní školy – potenciálních konzervatorních studentů a motivovat mladou generaci k tanci a tanečnímu divadlu. Naším cílem je vytvářet ve studentech povědomí o podstatě tance a jeho nezastupitelném místě v kultuře a historii vůbec. Tanec prezentujeme jako vztah mezi intelektuální, emocionální a tělesnou stránkou člověka.

obr001 obr002 obr003 obr004

Naše koncepce dává příležitost pro osobité sebevyjádření tvořivými prostředky, zároveň však klade důraz na technickou připravenost. Absolvent „TŠH“ získá základní přehled v tanečním oboru, včetně estetické a pohybové výchovy. Vyučované předměty směřují ke správnému rozvoji tělesných a duševních dispozic a postupně také k ovládnutí základů tanečních technik (klasický, současný a jazzový tanec, step, akrobacie, rytmická a pohybová výchova, retro tance – př. charleston, twist atd). Obsahují také výuku teorie: základy dějin tance, hudby, anatomie a fyziologie. Absolvent získá profil studenta specializovaného na všestrannost. Nabídka naší vzdělávací koncepce oslovuje ty žáky, respektive jejich rodiče, kteří vedle rozvoje talentu kladou důraz na intelektuální rozvoj, kvalitně strávený volný čas a získání kvalitního vzdělání v oboru „taneční umění“. Na školních představeních v divadle a na tanečních přehlídkách vystupují všichni studenti bez rozdílu. Každý ze zájemců o studium taneční konzervatoře je připraven k přijímacích zkouškám a ostatní se mohou uplatnit jako interpreti v amatérské Taneční skupině Identita.

obr005 obr006 obr007 obr008a

Taneční škola udržuje a podporuje kontakty se školami a konzervatořemi v ČR a vzájemné styky mají za cíl poznávat nové trendy, metody výuky a spolupráci na uměleckých projektech. Pedagogové TŠH se soustavně vzdělávají a rozšiřují si svou odbornou kvalifikaci. Vzdělání v Taneční škole Harmonie je koncipováno jako věkem a časem neomezené.

Aktivity

TŠH nenabízí svým studentům pouze výuku tance, pořádá mimo jiné také

  • zájezdy do divadel
  • vystupování na společenských akcích
  • představení v divadle
  • projekce filmů s taneční tematikou
  • workshopy a soustředění s tuzemskými a zahraničními lektory
  • soutěže a přehlídky
  • dějiny tance a stepu

 

Taneční sál

Pronajmeme zrcadlový taneční sál s povrchem „BALETIZOL“ a stepařský sál s projekční a obrazovou technikou, mobilním zrcadlem, pianinem, gymnastickým kobercem a dalším nářadím. K dispozici šatna, toalety, sprcha. Cena dohodou.

Umění je to co máte v srdci a duši. Sport je to, jak pracuje Vaše tělo a dává ze sebe maximum.