Je určena studentům od 15 let a dospělým, kteří se chtějí aktivně věnovat tanci a tvorbě náročnějších choreografií.

Výuka směřuje ke správnému rozvoji tělesných a duševních dispozic a postupně také k ovládnutí základů tanečních technik – M. Graham, J. Limon, klasické – baletní techniky, akrobacie a jazzové taneční techniky, retro tanců – charleston, twist aj.).

Zároveň však dává příležitost pro tvořivé a osobité vyjádření, kde je důraz kladen na fyzické a emocionální zážitky.

Dále výuka zahrnuje teoretickou část, tj. výuku základů dějin tance a základů anatomie a fyziologie).

Vše s ohledem na potřeby studentů. Hlavním cílem je produkce choreografií, tj. vystupování na společenských akcích – není však podmínkou.

Dokument o Darie Klimentové – české tanečnici v Anglickém Národním Baletu ve videogalerii.

obr022 obr023 obr024 obr021 obr018 obr014