Nabízené kurzy

Dětské studio Dětské studio

Přípravka je určena pro děti, které se chtějí intenzivně věnovat tanci, estetické výchově, získat dobrou kondici a současně kultivovaný projev. Zaměřuje se na přirozený tělesný vývoj (body building), jak po stránce fyzických tak mentálních schopností, kloubních a svalových dispozic, smysl pro rytmus a hudbu, správné držení těla a také na akrobacii, tanec jako hru, lidové tance a improvizaci.

Kurz je doprovázen mimo jiné stylovou hudební korepeticí – klavírním doprovodem, který je důležitým prvkem v komplexnosti vzdělání, protože u dětí pomáhá rozvíjet chápání hudby a ovlivňuje jejich vkus. Pro úspěšnost kurzu vyžadujeme spolupráci rodičů s dětmi a pedagogy.

obr008 obr009 obr010 obr017

 

Junior studio Junior studio

Tento kurz je v podstatě pokračováním Dětského studia, je určen pro studenty od 11 let věku. Výuka směřuje ke správnému rozvoji tělesných a duševních dispozic a postupně také k ovládnutí základů tanečních technik – M. Graham, J. Limon, klasické – baletní techniky, akrobacie a jazzové taneční techniky). Dále výuka zahrnuje teoretickou část, tj. výuku základů dějin tance a základů anatomie a fyziologie). Vše s ohledem na potřeby studentů.

Dokument o Darie Klimentové – české tanečnici v Anglickém Národním Baletu ve videogalerii.
obr013 obr019 obr025 obr026

 

Step studio Step studio

V tomto kurzu se vyučuje technika stepu, úhozu a práce s kloboukem a holí, stejně jako s dalšími tanečními rekvizitami. Zahrnuje také choreografickou práci a videoprojekce světových hvězd stepu a též klasiků (Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, atd.)

obr016 obr020 obr027 obr028


Oblečení

Pohodlné oblečení, které umožňuje volný pohyb, ideální jsou sportovní kalhoty, legíny, tričko, tílko, dres, trikot, atd. Jdete-li na první lekci, není potřeba investovat do drahého sportovního oblečení.

Tato trika a obal lze zakoupit v TŠ Harmonie:

step_studio_I step_studio_II artedance_cz harmonie harmonie2 obal_kostym
          (Obal na kostýmy)

Adresy na obchody s tanečním oblečením a obuví:

www.grishko.cz, www.coppelia.com, www.dance-shop.cz

Obuv – Step

Doporučujeme pevnou obuv s hladkou nejlépe koženou podrážkou, která nezanechává šmouhy. Pro mírně pokročilé a pokročilejší stepaře je vhodné investovat do stepařských bot, které je možné zakoupit ve specializovaných obchodech.

www.step.cz – sekci „stepařská obuv a vybavení“
www.hellerdance.cz

Úplné podmínky kurzů viz „Školní řád“ při podání přihlášky.

Proč tanec?

U dětí v předškolním a mladším školním věku je rozvoj jejich pohybových schopností úzce spojen s osobnostním a sociálním rozvojem. Kultivace jejich pohybových dovedností totiž souvisí s budováním sebepojetí, sebevědomí, odpovědnosti, sebejistoty, s rozvojem schopnosti respektovat druhé, spolupracovat s nimi nebo s nimi soupeřit. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce.

Taneční škola Harmonie je tu proto, aby pomohla rodičům, na jedné straně konkrétní prací s dětmi v programu taneční školy, na druhé straně informacemi pro rodiče jak o dětech, tak o možnostech vhodných aktivit a budování jejich zájmů.

Výuka

Prioritou školy je individuální přístup pedagogů k žákům, čímž je dán prostor k rozvíjení osobnosti studentů. K tomu přispívá i nižší počet žáků ve třídě, vylučující komerční přístup školy.

1x do roka kontroluje naše studenty odborný fyzioterapeut.