Nabízené kurzy

Step studio

V tomto kurzu se vyučuje technika stepu, úhozu a práce s kloboukem a holí, stejně jako s dalšími tanečními rekvizitami. Zahrnuje také choreografickou práci a videoprojekce světových hvězd stepu a též klasiků (Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, atd.)

Gregory_Hines obr029 obr030 Savion step_cilindry swingtime

 

Oblečení

Pohodlné oblečení, které umožňuje volný pohyb, ideální jsou sportovní kalhoty, legíny, tričko, tílko, dres, trikot, atd….Jdete-li na první lekci, není potřeba investovat do drahého sportovního oblečení.

Tato trika a obal lze zakoupit v TŠ Harmonie:

step_studio_I step_studio_II artedance_cz harmonie harmonie2 obal_kostym
          (Obal na kostýmy)

Adresy na obchody s tanečním oblečením a obuví:

www.grishko.cz, www.coppelia.com, www.dance-shop.cz

Obuv – Step

Doporučujeme pevnou obuv s hladkou nejlépe koženou podrážkou, která nezanechává šmouhy. Pro mírně pokročilé a pokročilejší stepaře je vhodné investovat do stepařských bot, které je možné zakoupit ve specializovaných obchodech, jejich seznam naleznete na www.step.cz v sekci „stepařská obuv a vybavení“.

 

Taneční skupina Identita

Je určena studentům od 15 let a dospělým, kteří se chtějí aktivně věnovat tanci a tvorbě náročnějších choreografií.

Výuka směřuje ke správnému rozvoji tělesných a duševních dispozic a postupně také k ovládnutí základů tanečních technik – M. Graham, J. Limon, klasické – baletní techniky, akrobacie a jazzové taneční techniky, retro tanců – charleston, twist aj.).

Zároveň však dává příležitost pro tvořivé a osobité vyjádření, kde je důraz kladen na fyzické a emocionální zážitky.

Dále výuka zahrnuje teoretickou část, tj. výuku základů dějin tance a základů anatomie a fyziologie).

Vše s ohledem na potřeby studentů. Hlavním cílem je produkce choreografií, tj. vystupování na společenských akcích – není však podmínkou.

obr031 obr032 obr033 obr034 obr035

Každý kurz pravidelně vystupuje s vlastním repertoárem při uměleckých akcích.

Úplné podmínky kurzů viz „Školní řád“ při podání přihlášky

Dokument o Darie Klimentové – české tanečnici v Anglickém Národním Baletu ve videogalerii.

Proč tanec?

U dětí v předškolním a mladším školním věku je rozvoj jejich pohybových schopností úzce spojen s osobnostním a sociálním rozvojem. Kultivace jejich pohybových dovedností totiž souvisí s budováním sebepojetí, sebevědomí, odpovědnosti, sebejistoty, s rozvojem schopnosti respektovat druhé, spolupracovat s nimi nebo s nimi soupeřit. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem, jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními. Je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce.

Taneční škola Harmonie je tu proto, aby pomohla rodičům, na jedné straně konkrétní prací s dětmi v programu taneční školy, na druhé straně informacemi pro rodiče jak o dětech, tak o možnostech vhodných aktivit a budování jejich zájmů.

Výuka

Prioritou školy je individuální přístup pedagogů k žákům, čímž je dán prostor k rozvíjení osobnosti studentů. K tomu přispívá i nižší počet žáků ve třídě, vylučující komerční přístup školy.

1x do roka kontroluje naše studenty odborný fyzioterapeut.