Z kankánové Paříže až do swingové Ameriky 40. let. Tanečně stepařské pásmo s dobovou módní přehlídkou moderované formou příběhu, které seznamuje diváky se společenským děním od přelomu století až po 30. a 40. léta minulého století, tedy od kankánu, přes charleston až po swing. Délka 30 – 40 minut. Lze rozdělit na dvě části. Z programu lze objednat i jednotlivá čísla samostatně a různě je kombinovat. Zde naleznete fotky, popis tanců a případně videoukázky z našeho repertoáru, které je možno sestavit také do tematických celků.

 

Disponujeme také mobilním nůžkovým stanem pro venkovní akce a zvukovou aparaturou.

Zaujali jsme Vás? Pojďme spolupracovat