Adopce indického chlapce Amishy byla ukončena.

Důvod: Změna rodinných poměrů, přesunutí do jiné oblasti, kde nepůsobí Arcidiecézní charita.

Děkuji všem, kteří na adopci přispěli. Amisha mohl 2 roky navštěvovat tamní ZŠ a získat tak alespoň základní gramotnost.

Eva Jungmanová